ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ

 

Τι είναι ο βασιλικός πολτός

Είναι κρεμώδης ουσία που εκκρίνεται από τους υποφαρυγγικούς αδένες των εργατριών Μελισ­σών. Προορίζεται για τη διαιτροφή όλων των ατε­λών σταδίων της μέλισσας, γι’ αυτό και ονομά­ζεται «γάλα των μελισσών». Η ονομασία βασι­λικός πολτός (Β.Π.) προέρχεται από το ότι οι προνύμφες που προορίζονται να γίνουν βασίλισσες, καθώς επίσης και οι ενήλικες βασίλισσες, τρέ­φονται αποκλειστικά με μεγάλη ποσότητα από την τροφή αυτή.
Στο βασιλικό πολτό βρίσκεται ο καθοριστικός εκείνος παράγοντας που μετατρέπει τη μέλισσα από εργάτρια σε βασίλισσα.

Χημική σύσταση


0 Β.Π. είναι πλούσια πηγή βιταμινών, ανόργα­νων στοιχείων και αμινοξέων. Η μέση χημική του σύσταση είναι υγρασία 65%, πρωτεΐνες 14%, υδατάνθρακες 12%, λιπίδια 5% και ανόργανα στοιχεία 1%. Το υπόλοιπο ποσοστό αποτελείται από διάφορες ενώσεις, όπως το 10-υδροξυ-δε-κενοϊκό οξύ, η γ-γλουβουλίνη, νουκλεϊκά οξέα όπως το DNA και το RNA, βιταμίνες της ομάδας Β, η βιταμίνη C, το παντοθενικό οξύ, η βιοπτερίνη, η νεοπτερίνη, η ακετυλοχολίνη, γενετήσιες ορμόνες (οιστραδιόλη, τεστοστερόλη, προγεστερόλη) και άλλες. Αρκετά συστατικά του βασιλι­κού πολτού παραμένουν ακόμη απροσδιόριστα.


Φυσικές ιδιότητες


Το χρώμα του Β.Π. έχει μεγάλη σημασία για­τί αποτελεί δείκτη της φρεσκότητας και της κα­ταλληλότητας  του. 0 φρέσκος πολτός έχει λα­μπερό ασπρουδερό χρώμα έως ανοικτό κίτρινο. ή του είναι ζελατινώδη παχύρρευστη, αλ­λά με την πάροδο του χρόνου μεταβάλλεται σε συμπαγή. Χαρακτηρίζεται από ελαφρύ δριμύ άρω­μα και όξινη γεύση που οφείλεται στο πολύ χα­μηλό ρΗ που έχει (3,5-4,5).


Επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.


Το προϊόν έγινε αντικείμενο πολλών μελετών κάτω από αυστηρό ιατρικό έλεγχο, σε νοσοκο­μεία, με την επίβλεψη γιατρών διαφόρων ειδι­κοτήτων. Οι έρευνες έγιναν κυρίως για τις επι­δράσεις του προϊόντος στις νευρασθένειες, στην ανάρρωση από διάφορες καταστάσεις, στην υπερ­κόπωση, στην γηριατρική, στην πορεία της εγκυ­μοσύνης, και σε αρκετές περιπτώσεις διαταρα­χών του οργανισμού.
Δυστυχώς η υπέρμετρη και παραπλανητική διαφήμιση παρουσίασε τον Β.Π. σαν πανάκεια με αποτέλεσμα οι θεικές επιδράσεις που τεκ­μηριώθηκαν με μόχθο από επιστήμονες, να αμ­φισβητούνται και να γίνονται βορά ειρωνικών σχολίων στον καθημερινό τύπο. Για τον λόγο αυτό με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, δίνονται κατωτέρω τεκμηριωμένες απόψεις για τις θε­τικές επιπτώσεις του Β.Π. στον ανθρώπινο ορ­γανισμό.
1.0 0 Β.Π. βοηθά στην αντιμετώπιση των ρευ­ματικών αρθρίτιδων, λόγω της υψηλής περιεκτι­κότητας.
2.0 0 Β.Π. βοηθά το γηρασμένο και ταλαιπω­ρημένο οργανισμό. Βοηθά στη ρύθμιση της πίε­σης και γενικά προσφέρει αίσθημα ευφορίας. Παρόμοιες μελέτες απέδειξαν τη μεγάλη ωφε­λιμότητα του Β.Π. στη γηριατρική.
3.0 0 Β.Π. βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στην παι­διατρική. Ιταλοί επιστήμονες μετά από μακρό­χρονα πειράματα σε βρέφη που γεννήθηκαν πρό­ωρα, σε παιδιά ηλικίας μέχρι 7,5 χρόνων, καθώς επίσης και σε παιδιά με αναιμία, πνευμονία, βα-κτηριακές λοιμώξεις και άλλα κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:
Σ’ όλες τις περιπτώσεις ο Β.Π. αύξησε το σω­ματικό βάρος.
4.0 Ο Β.Π. βελτιώνει σημαντικά την όρεξη. Τα θε­τικά αποτελέσματα εμφανίζονται συνήθως 20 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπευτικής αγω­γής.
Αυξάνονται και σταθεροποιούνται τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε αναιμικά παιδιά.
Ενισχύεται σημαντικά η δυναμικότητα του ορ­γανισμού και π αντοχή του στις αρρώστιες.
Η υψηλή περιεκτικότητα του Β.Π. σε ακετυ­λοχολίνη (1,2 mg/gr Β.Π.) βοηθά ώστε να μειω­θεί η πίεση του αίματος και θεραπεύει τη χρόνια δυσκοιλιότητα.
5.0 Ο Β.Π. βελτιώνει τη γενική διάθεση, αυ­ξάνει την ικανότητα για εργασία, και την όρεξη, και τέλος βοηθά ώστε τα άτομα να αποκτήσουν μεγαλύτερη διανοητική και σωματική δύναμη.
6.0 Ο Β.Π. έχει αντισηπτικές και μικροβιοκτόνες ιδιότητες.
7.0 Ο Β.Π. βρίσκει εφαρμογή στην θεραπεία της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.
8.0 Ο Β.Π. βρέθηκε ότι είναι ωφέλιμο θερα­πευτικό μέσο για τη προστασία των ούλων από αιμορραγίες.
9.0 Ο Β.Π. διεγείρει τα επινεφρίδια με αποτέ­λεσμα την έκκριση ορμονών που έχουν σχέση με τον μεταβολισμό των υδατανθράκων.
10.0 Ο Β.Π. έχει ευεργετικές επιδράσεις σε ορι­σμένα είδη δέρματος. Επίσης ο Β.Π. βοηθά στο να αντιμετωπισθεί ο ερυθηματώδης λύκος, το ερύθημα στο πρόσωπο και άλλες καταστάσεις κακής υγείας του δέρματος.
11.0 Ο Β.Π. βοηθά άτομα που πάσχουν από γε­νική εξάντληση, ζαλάδες και γενικά κακοκεφιά.
12.0 Ο Β.Π. περιέχει τεστοστερόλη, προγεστε­ρόλη, οισταδιόλη σε συγκεντρώσεις που βοη­θούν τους άντρες να βελτιώσουν την σεξουαλι­κή τους ζωή και να αυξήσουν τη μυϊκή τους δύ­ναμη. Στις γυναίκες συμβάλλει σημαντικά στη γαλακτοπαραγωγή μετά τη γέννα και στην αγγείωση του δέρματος δίνοντας του έτσι λαμπερότητα και ομορφιά.


Δοσολογία


Η ημερήσια κατανάλωση βασιλικού πολτού, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ανέρχεται σε 120 μέχρι 180 χιλιοστά του γραμμαρίου, φθάνει συ­χνά το μισό και σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ένα γραμμάριο. Για μικρά παιδιά η δόση δεν πρέ­πει να ξεπερνά το 1/10 του γραμμαρίου.